niedziela, 15 stycznia 2012

50. USA

Kartka od Tanii przedstawia Świątynię Bahaicką w Wilmette, Illinois w Stanach Zjednoczonych.
Bahaizm to religia monoteistyczna założona w XIX-wiecznej Persji  przez Bahá'u'lláha, podkreślająca duchową jedność całej ludzkość. Liczy już 6 mln wyznawców na całym świecie.Wykształciła własny styl architektury sakralnej, mający odzwierciedlać jej główną ideę – otwartość na różnych ludzi i różne wyznania.
Bahaickie domy modlitwy są budowlami centralnymi – każdy dom modlitwy jest dziewięciokątem zwieńczonym kopułą. Budowle sakralne tego typu cieszyły się popularnością w czasach renesansu.Symetryczność świątyń bahaickich ma odzwierciedlać doskonałość Boga. Okrąg ma również znaczenie symboliczne w różnych religiach: zarówno wizerunki Buddy czy postaci świętych w chrześcijaństwie otoczone są okrągłą aureolą. Harmonia formy współgra zazwyczaj z otoczeniem – budynki otoczone są pięknymi ogrodami, które w tradycyjnych wierzeniach były symbolem nieba, a także odnowy życia duchowego.
Otwartość na ludzi różnych ras i wyznań znajduje wyraz w sposobie kształtowania architektonicznego budowli. Odzwierciedlona jest symbolicznie poprzez 9 wejść, charakterystycznych dla wszystkich bahaickich domów modlitwy.Świątynia służy głównie jako miejsce do medytacji. W bahaickich domach modlitwy nie ma kazań, rytuałów, duchowieństwa, obrazów czy posągów. Spotkania modlitewne odbywające się w środku polegają na czytaniu świętych tekstów Bahá’í i innych religii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz